TEMA HØSTEN 2023

NB! For 2023 er ikke planen ferdig lagt med hensyn til gjestelærere. Så langt mulig og hensiktsmessig, følger vi planen for 2020: 

Elevarbeid fra Sandras undervisning

Uke 40 – 2020: «Colours of atmosphere» med Sandra Ramos
På kurset vil farger undersøkes fra mange ulike vinkler og med ulike materialer. Stemninger og lys fanges også med tegneredskaper og raske bevegelser. Sandra tar dere med i det raske og det langsomme.

Hva skjer i skyggene?

Hvordan nærme seg tegning av kropp?

En spennende variasjon av materialer inngår – både akvarell og akryl. Ulike teknikker kan også åpne for nye uttrykk. Deler av kurset består av klassisk tegne- og akvarellundervisning, som så kontrasteres av frigjørende øvelser og utviklende arbeid med stor grad av personlig utfoldelse. Når Sandra underviser, kan det tidvis virke som om hun tryller.

.

Elevarbeid på Urban sketching fra kursene

Uke 41 – 2020: «Urban sketching» med Mário Linhares
Urban sketching er en global, fri hverdags-tegnekunst der det egentlig ikke er grenser for hva som kan inngå. Det handler om bærbare, lette materialer og å fange øyeblikk, men også langsomme tegninger/akvareller og bruk av et vidt spekter av materialer som kan blandes uten frykt for politisk korrekthet. Det er pur tegne-og maleglede, undring blandet med teknikker når man trenger det. Du blir en «urban sketcher» – noe som gir mange muligheter videre!

.
.

Elevarbeid fra Mários kurs 2019

Temauken inneholder også en ekskursjon – se HER .

.