TIDER 2020

"Togstasjonen" til strandtoget

«Togstasjonen» til strandtoget

Jeg holder kurs både i uke 40 og 41. Det er også et toukersprogram der du enten kan gå to uker på kurs, eller du kan ha fritid en av ukene.

Innlosjering på kursstedet er fra lørdag til lørdag –
(7 overnattinger for énukesopphold og 14 over-
nattinger for toukersopphold)

Uke 40: 26/9 – 3/10 – 2020
Velg mellom:

– Basiskurs uøvede
– Basiskurs øvede
– Temakurs

Uke 41: 3/10 – 10/10 – 2020
Velg mellom:

– Basiskurs uøvede
– Basiskurs øvede
– Temakurs

Uke 40 og 41: 26. september – 10. oktober – 2020)
Velg mellom: 

– Én kursuke og én friuke
– To ukeskurs satt sammen som du ønsker
(se forslag HER)