TRANSPORT FRA FLYPLASSEN

TRANSPORT FRA FLYPLASS TIL KURSSTEDET: 
Det enkleste er taxi som koster ca. 40-50 Euro (ca 400-500 NOK) for 1-4 personer (mer for maxi-taxi). Transport fra flyplass til kurssted besørges av kursdeltagerne, men jeg vil være behjelpelig med informasjon og samordning.

SAMORDNING AV TRANSPORT:
Jeg er behjelpelig med samordning av transport fra flyplassen til kursstedet. På den måten kan kursdeltakere finne hverandre og dele taxi. Dette kommer jeg tilbake til når det nærmer seg.

.

.

.

.

.

.

.